שירותי גרירה, חילוץ ורכב חלופי
שגריר8888*
03-557888
דרכים2008*
03-576120
ממסי5202*
פמי פרימיום6560*
03-9535611
סטארט5676*