מוקדי תביעות בריאות
מגדל03-9535659
הראל1-800-445000 או 03-7547010
מנורה1-800-605151
הפניקס*345
איילון03-7569656
כלל03-6388400