מוקדי תביעות רכוש
איילון6679* או 072-228678
הפניקס5070* או 03-733222, 3455* מידע כללי
הכשרה3453* או moked2@ildinsur.co.il
הראל03-9294000
מגדל03-9276630
כלל6564*
077-6385555
מנורה03-7107870